Complete Series


Jesus is the Word

John 1

January 14, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is a Disciplemaker

John 1

January 21, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is the Answer

John 3

January 28, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is the Messiah

John 4

February 4, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is What We Need

John 6

February 11, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is a Declaration of War

John 7

February 18, 2018 - Mark LaFleur


Jesus is the Light of the World

John 8

February 25, 2018 - Mark LaFleur

 

Jesus is the Good Shephard

John 10

March 4, 2018 - Mark LaFleur